Blóðgjafafélag Íslands BGFÍ

The Blood Donors Society of Iceland


BGFÍ

Nafn:

BGFÍ Blóðgjafafélag Íslands

Farsími:

8930733

Afmælisdagur:

16. júlí 1981

Heimilisfang:

Snorrabraut 60, 101 Reykjavík

Kennitala:

700781-0389

Bankanúmer:

512-14-100900

Blóðgjafar á Facebook

Blóðgjafar geta nú merkt prófíl mynd sína á Facebook með merki Blóðgjafafélags Íslands með því að smella á merkið hér að neðanTenglar

19980918 BH Blóðgjafafélag Íslands

Blóðgjafafélag Íslands ­ hvers vegna?

Frá Birni Harðarsyni:

Í ALLFLESTUM löndum nálægt okkur eru starfandi blóðgjafafélög. Starfsemi þeirra er mismunandi eftir því á hvaða grunni þau starfa. Öll eiga þau þó það sameiginlegt að vilja standa vörð um hagsmuni félagsmanna sinna þ.e. blóðgjafanna.

Í Danmörku til að mynda starfar mjög öflugt blóðgjafafélag sem sér blóðbönkunum þar fyrir blóðgjöfum og sér um fræðslu og samskipti við blóðgjafa. Danska blóðgjafafélagið hefur tekjustofn af þeim blóðgjöfum sem það leggur blóðbönkunum til, en greiðslan kemur úr heilbrigðiskerfinu þar í landi.

Blóðgjafafélag Íslands, sem varð 17 ára á þessu ári, hefur starfað sem áhugamannafélag sem hafði ákveðinn starfsgrundvöll sem ekki hefur verið til staðar nú um nokkurra ára skeið.

Ég veit að ráðherra heilbrigðismála er mér sammála um mikilvægi þess að halda úti starfsemi Blóðgjafafélags Íslands, því hann veit hve mikilvæg starfsemi þess getur verið ef við höldum rétt á málum.

En hvernig vill Blóðgjafafélag Íslands starfa? Blóðgjafafélag Ísland vill hafa áhrif fyrst og fremst með kynningu á félaginu og starfsemi þess og með stuðningi stjórnar við ákveðin málefni. Það vill marka stefnu og hefur í því sambandi lýst sig reiðubúið til samstarfs við heilbrigðisyfirvöld, Landlæknisembættið, Rauða kross Íslands og e.t.v. fleiri. Það vill tryggja rekstrargrundvöll sinn. Nýir möguleikar hafa skapast á að gera vinnslu lyfja mögulega úr blóðvökva (plasma) íslenskra blóðgjafa. Stjórn félagsins vill undirstrika mikilvægi þess að það fé sem skapast við fullvinnslu blóðvökva nýtist að fullu til uppbyggingar blóðgjafastarfseminnar og blóðbankaþjónustunnar.

Hver eru hagsmunamál blóðgjafa? ­ Sjálfbæri. Með orðinu sjálfbæri er átt við að vera sjálfum sér nógur. Ef við heimfærum þetta upp á blóðgjafir, þá erum við Íslendingar sjálfum okkur nógir um framleiðslu blóðhluta. Þegar kemur að framleiðslu lyfja sem unnin eru úr blóðvökva, þá eru þau flutt inn erlendis frá. ­ Aukið framboð blóðgjafa. Á Íslandi eru u.þ.b. 3­4% þjóðarinnar blóðgjafar. Þetta hlutfall viljum við sjá hærra til að auka öryggi blóðbankaþjónustunnar. Hagsmunamál blóðgjafa snúast ekki síst um traust. Traust okkar sem einstaklinga til heilbrigðisþjónustunnar. Traust okkar sem þjóðar til að standast þær kröfur sem til okkar eru gerðar. Traust okkar til að standa fyrir nægu framboði svo við getum mætt skakkaföllum sem kunna yfir okkur að dynja.

Þótt ýmsar stofnanir s.s. CE og WHO hafi gefið út samþykktir sem leggja áhersu á sjálfbæri og sjálfviljugar blóðgjafir eru aðrar stofnanir innan Evrópubandalagsins sem leggja til óhefta markaðsvæðingu með blóð og afurðir unnar úr blóðvökva. Þessi sjónarmið ganga allmikið á svig við samþykktir áðurnefndra stofnana og sjónarmið Alþjóðablóðgjafasamtakanna. Blóðgjafafélag Íslands sótti um inngöngu í Alþjóðablóðgjafasambandið IFBDO (International Federation of Blood Donor Organizations) í framhaldi af samþykkt aðalfundar Blóðgjafafélags Íslands í febrúar á þessu ári og var samþykkt sem aðili að IFBDO á fundi sambandsins í Túnis 24. apríl 1998.

Meðal markmiða IFBDO eru sjálfbæri hvað varðar blóð frá sjálfboðaliðum sem þiggja ekki greiðslu fyrir (nonpaid voluntary donors) og að stuðla að auknu trausti almennings á blóðframboði þjóða með því að stilla saman öryggisstuðla og eftirlit með blóðgjöfum. Það er að fólk á ekki að þurfa að hræðast að þiggja blóð erlendis.

Hvers vegna sótti Blóðgjafafélag Íslands um að vera hluti að alþjóðasamvinnu innan IFBDO?

­ Til að vera í forsvari fyrir hagsmuni blóðgjafa okkar og blóðgjafa annarra landa innan alþjóðlegra samtaka svo sem CE, WHO og EU/EES.

­ Til að styðja siðferðilega málstað blóðgjafa sem eru sjálfboðaliðar án þóknunar. Þannig styðjum við þau sjálfsögðu mannréttindi að enginn ætti að finna sig knúinn eða verða fyrir þrýstingi til að selja hluta af sjálfum sér.

­ Til að styrkja sjálfboðaliðasamtök í öðrum löndum okkur til hagsbóta. Saman erum við sterkari gagnvart yfirvaldi eins og t.d. EB.

­ Til að sýna samstöðu með sjúklingum og blóðgjöfum annarra landa t.d. í Eystrasaltslöndunum og löndum Austur-Evrópu.

­ Til að styrkja ásýnd okkar á Íslandi. Sérstaklega gagnvart yngri kynslóðum, sem oft hafa mikinn áhuga á samstarfi og samstöðu.

­ Til að opna fyrir hugsanlegum fjárhagslegum stuðningi frá aðilum sem úthluta til alþjóðlegs samstarfs.

­ Til að gefa sjálfboðaliðum möguleika á þátttöku í alþjóðasamstarfi.

­ Til að ferðast og hitta fulltrúa annarra samtaka, læra af þeim, nota kynningarefni þeirra. Fréttaefni, sjónvarpsefni o.s.fv.

­ Til að vera bandamaður Blóðbanka í alþjóðasamstarfi og mynda mótvægi við áhrif stórra fjölþjóðlegra fyrirtækja sem vinna á þessu sviði. Við þurfum að halda vöku okkar til að vernda okkar heimamarkað fyrir utanaðkomandi reglugerðum sem segja til um frjálsa og óhefta markaðsvæðingu. Þetta getum við gert með því að setja skýrari reglur, helst bundnar í lög, um blóðgjafir, blóð og afurðir þess.

BJÖRN HARÐARSON,

formaður Blóðgjafafélags Íslands.